מישורים מקבילים

מצב הדדי בין שני מישיורים

האם המישורים נחתכים?