Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Simulation af optisk gitter

En simulation af et optisk gitter ud fra Huygens princip. Du kan ændre på gitterkonstanten d, bølgelængden lambda og bølgehastigheden v. Bølgefronterne for 0., 1. og 2. orden kan skjules eller vises. Se at bølgerne for ordenerne opstår der hvor bølgerne forstærker hinanden - konstruktiv interferrens.