Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Constructie 1

Constructie 1

Je kan het punt van Fermat op twee manieren construeren. De eerste manier construeer je als volgt:
  • Teken 3 gelijkzijdige driehoeken waarbij je telkens een andere zijde van de gele driehoek ook een zijde is van de gelijkzijdige driehoek. (Vink het vakje "gelijkzijdige driehoeken" aan)
  • Verbind elk hoekpunt van de gele driehoek met het verste hoekpunt van de overstaande gelijkzijdige driehoek . (Vink het vakje "lijnstukken" aan)
  • Het snijpunt van de 3 lijnstukken is het punt van Fermat. (Vink het vakje "Het punt van Fermat" aan)