73-1 Dijagonale mnogokuta

Pomiči klizače i pokušaj uočiti pravilo za računanje broja dijagonala iz jednog vrha mnogokuta i broja svih dijagonala.