Grafen till andra- och tredjegradsfunktioner

Författare/skapare:
Mårten hultgren
I denna uppgift skall du undersöka hur funktionernas graf påverkas av en koefficient och några konstanter. Funktionerna är skrivna på formen f(x)= k(x-a)(x-b) och g(x)=k(x-a)(x-b)(x-c). Börja med andragradsfunktionen och fortsätt sedan med tredjegradsfunktionen. Börja med k=1 och positiva värden på a och b (och c för tredjegradsfunktionen) Vilka samband kan du finna mellan grafens utseende och konstanterna? Beskriv sambanden och förklara varför. Gör samma undersökning men med negativa värden på a och b. Beskriv sambanden och förklara varför. Ändra nu värdet på koefficienten k. Hur påverkar k? Beskriv sambanden och förklara varför. Gör om samma undersökning med tredjegradsfunktionen. Sammanfatta dina resultat!