f(x)=a*c^b*(x-h)+k функцийн график

Зохиогч:
Suvd
f(x)=a*c^b*(x-h)+k хэлбэрийн илтгэгч функцийн график үзүүлэв.
1.Слайдеруудыг хөдөлгөн функцийн график хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ажиглаарай. 2.Функцийн график өөрчлөгдөхөд тодорхойлсон ухагдахуунуудын өөрчлөлтийг ажиглаарай.