Arhimedova spirala

Arhimedova spirala
Arhimedova spirala " Arhimedova spirala uzima u račun i vrijeme. Ovdje jedan pravac rotira oko čvrstog središta konstantnom kutnom brzinom. Neka točka na tom pravcu giba se polazeći od centra konstantnom linearnom brzinom. Spirala predstavlja njezinu stazu. Konstruira se tako da se nacrta niz koncentričnih kružnica s radijusima koji rastu u jednakim prirastima. Zatim se označe točkama mjesta na uzastopnim kružnicama do kojih dolazi zakretanjem za stalno isti kut. Te se točke spoje u jednoličnu krivulju." Hogben L. - Sve o matematici (Mathematics in the making), Mladost, 1970.