Een wiskundige taal voor symmetrie

Onderwerp:
Symmetrie

Marcus du Sautoy

In zijn boek Het symmetriemonster neemt Marcus du Sautoy de lezer mee in zijn persoonlijke zoektocht naar symmetrie. Als jonge knaap leert hij dat er een manier blijkt te zijn om afbeeldingen in een taal om te zetten. De taal van de wiskunde biedt een alternatieve manier om de wereld te zien. Voor hem werd die wiskundige taal een virtueel venster op n-dimensionale ruimten. In het hoofdstuk Het paleis van de symmetrie vormen de 17 behangpatronen de leidraad om het Alhambra te bezoeken.
Met de tabel kan je een patroon in de juiste groep plaatsen
Met de tabel kan je een patroon in de juiste groep plaatsen
In een apart GeoGebraboek Symmetrie in het Alhambra kan je de symmetrieën van de 17 behangpatronen mee analyseren. In aanvullende oefeningen kan je zelf op zoek gaan naar de symmetrieën. Hieronder vind je een voorbeeld. In het GeoGebraboek behangpapiergroepen worden de 17 symmetriegroepen opgebouwd met de naam van de groep als basismotief. In het GeoGebraboek Alhambra let passer lineaal en GeoGebra vind je meer informatie over de meetkundige opbouw van verschillende motieven.

Selecteer een transformatie en onderzoek de symmetrie

De oplossing

Symmetriegroep

Door de kleurkeuze is er geen draaisymmetrie. Er is evenmin een symmetrie door spiegeling of glijspiegeling. Het patroon behoort tot de behangpatroongroep p1.