Šablona s krokováním

Autor:
pazout
Tato šablona vám umožní vytvořit konstrukce u kterých můžete zobratit postup konstrukce a v něm zatrhnout uzlové body-kroky, po kterých se má konstrukce postupně zobrazovat. Konstrukci je možné buď odkrokovat ručně, nedo přehrát automaticky (na panelu dole je možno nastavit rychlost přehrávání. Připravená šablona má nastaveny první dva kroky.