2

Determina el domini i el recorregut de totes les funcions representades,

Information: 2