Het 3D tekenvenster aanpassen

Je kunt het 3D tekenvenster aanpassen, naargelang de toepassing waarin je wil werken. Je kunt de basisinstelling aanpassen via het icoon  3D Opmaakwerkbalk (b.v. tonen van de assen, het rooster, het Oxy-vlak). Opmerking: In het menu  Opties kan je verder het 3D tekenvenster aanpassen.

Instructies

1.Open de 3D Opmaakwerkbalk.
2.Toolbar ImageToon het Oxy-vlak.
3.Toolbar ImageVerken verschillende aanzichten.
4.Toolbar ImageStart het roteren van het 3D tekenvenster.
5.Toolbar ImagePauseer het roteren van het 3D tekenvenster.
6.Toolbar ImageDraai naar basisaanzicht.
7.

Sluit de 3D Opmaakwerkbalk.
8.Toolbar Image Roteer het 3D tekenvenster.
9.Toolbar Image Zoom in door te klikken in het 3D tekenvenster.