Ένας γνωστός γεωμετρικός τόπος.

Εδώ θα παρακολουθήσουμε την τροχιά που διαγράφει η κορυφή Φ του τριγώνου ΑΒΘ, όταν η βάση ΑΒ είναι σταθερή και η γωνία Φ είναι επίσης σταθερού μέτρου. Εδώ θα ξεκινήσουμε με Φ=60°.