L'esfera

Tema:
Esfera
És molt senzill crear una esfera amb GeoGebra com veureu tot seguit.

Pràctica 1

Utilitzarem l'eina "Esfera donats el centre i un punt per on passa"Toolbar Image. Només cal dibuixar dos punts posicionant-los on creiem convenient i clicar a l'eina i, tot seguit, al primer punt com a centre i al segon com a punt sobre la esfera.

Pràctica 2

Dibuixem un punt, cliquem a l'eina "Esfera donats el centre i el radi"Toolbar Image, cliquem al punt, introduïm el radi que ens demana el programa i ja tenim la esfera!

Pràctica 3

Practiqueu amb les eines anteriors però, a més:
  • Podeu clicar a l'eina "Punt"Toolbar Imageo a l'eina "Punt en un objecte" Toolbar Image (els dos procediments serveixen) i dibuixar un punt a sobre de l'esfera com podem comprovar movent-lo. Observeu com canvia la forma del cursor en clicar en el punt que hem creat. Ens indica que el punt només es mou allà on l'hem creat.
  • Proveu la barra d'estils per canviar el color i la opacitat de l'esfera.