Repetiotionuppgift linjära funktioner

Författare/skapare:
Ewa_Maria
Uppgift en om tåg Avståndet från Stockholm till Gävle är ca 280 km. På kordinatsystemet placeras Stockholm vid origo A(0,0) Och Gävle vid p. E (0,280) Del 1 Från Stockholm startar tåget till Gävle. Tåget åker med jämn fart. Att köra 30 km tar det 15 minuter för tåget. 1. Hur långt hinner tåget köra på en timme? Markera på kordinatsystemet punkten C som visar vart tåget hinner på en timme. 2. Vilket förhållande råder mellan distans och tid för tåget? 3. Skriv en formel som visar det förhållandet. Stämmer grafen från Stockholm med kontrollgrafen? Hur kan du veta det? 4. Hur lång tid tar de för tåget att åka från Stockholm till Gävle? Markera respektive punkter på koordinatsystemet. Del 2 Samtidigt startar ett annat tåg från Gävle till Stockholm. Tåget till Stockholm åker med jämn fart. För varje 20 km som tåget från Stockholm gör, gör tåget till Stockholm 30 km. När möts tågen och på vilket avstånd från Stockholm?