Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Osie symetrii i środki symetrii figur

Używaj przycisków, aby sprawdzić jak są ułożone osie symetrii i środki symetrii poszczególnych figur. Możesz przekonać się, dlaczego dana prosta jest osią symetrii figury, poruszając odpowiednim jej wierzchołkiem. Zaginając figurę na różne sposoby zobaczysz, dlaczego inne proste nie są jej osiami symetrii. W ten sam sposób możesz przekonać się, dlaczego dana figura ma środek symetrii, a inna go nie ma. Jeżeli po załadowaniu apletu zmienił się kształt przycisków, załaduj go jeszcze raz. (Zmienione przyciski zachowują swoją funkcjonalność.)
Dziękuję mojemu bratu Marcinowi za podrzucenie pomysłu.