Hans van der Laan

Architect en monnik

De rij van Padovan leidt naar de Nederlander Hans van der Laan (1904-1991). Hij studeerde architectuur en werd benedictijnermonnik. Hij was bijzonder geïnteresseerd in ideale verhoudingen en dat leidde naar het zogenaamde plastisch getal. Je vind op het internet meerdere bronnen over van der Laan en zijn bevindingen. Er is zelfs een stichting naar hem genoemd met een mooi verzorgde website. Opmerkelijk is dat van der Laan, in tegenstelling met Padovan, totaal niet geïnteresseerd was in de wiskundige eigenschappen van een rij van getallen. Hij zocht enkel naar een systeem van verhoudingen als leidraad voor zijn ontwerpen, zoals eerder in de architectuurgeschiedenis Alberti en Palladio het hem al voordeden. Hoe hij dit systeem uitwerkte kan je lezen in een uitgebreid artikel over zijn architectuur. Enkele links:

plastisch getal als leidraad bij het ontwerpen

Onderstaande afbeelding illustreert hoe van der Laan het plastisch getal gebruikt als module bij het ontwerpen.
Image
AB wordt onderverdeeld volgens het plastisch getal in een kleiner deel AC en een groter deel CB. Het grotere deel CB wordt opnieuw verdeeld in een kleiner deel DB en een groter deel CD. De drie delen van AB: AC, CD en DB vormen nu samen met AD een hiërarchische reeks van afmetingen met toenemende lengtes die van der Laan gebruikt als bouwstenen bij het ontwerpen, van het kleinste detail tot de verhouding van bouwvolumes.
De crypte van de abdij van St. Benedictusberg, Vaals, 1958–61
De crypte van de abdij van St. Benedictusberg, Vaals, 1958–61