X(32) 3rd power point

Onderwerp:
Coördinaten

3rd power point

A power point is a point whose coordinates are defined by a power function. For the 3rd power point the trilinear coordinates are a³ : b³ : c³. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

derdemachtspunt

Een machtspunt is een punt waarvan de coördinaten bepaald worden door een machtsfunctie. De trilineaire coördinaten van het derdemachtspunt zijn als a3 : b3 : c3. Omdat de barycentrische coördinaten van een punt berekend worden uit de trilineaire coördinaten door vermenigvuldiging met de lengtes van de zijden, vertonen ze vierdemachten i.p.v. derdemachten. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.