Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Moure per aprendre

El moviment dels objectes és la principal característica del GeoGebra. Gràcies a aquests arrossegaments i canvis, l'usuari pot observar determinades propietats que, més tard, pot formalitzar. Una de les eines que permet controlar millor aquests moviments, sobretot en el cas de les funcions, són els punts lliscants.

Mou els punts lliscants i observa el que passa.