Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Equilibri químic

Construcció que introdueix el concepte d'equilibri químic d'una reacció reversible. S'estudia l'establiment d'un equilibri homogeni en fase gas a partir de l'evolució amb el temps de les concentracions de reactius i productes i de les velocitats de les reaccions directa i inversa
Construcció que introdueix el concepte d'equilibri químic d'una reacció reversible. S'estudia l'establiment d'un equilibri homogeni en fase gas a partir de l'evolució amb el temps de les concentracions de reactius i productes i de les velocitats de les reaccions directa i inversa