Kružnice - Mongeovo promítání

Autor:
Sklenka
Téma:
Kružnice
Zadání: Kružnice k v rovině σ (σ je kolmá na π, σ je kolmá na ν) je určena středem S a poloměrem r. Body S_2, A_2, (S), M_2 jsou dynamické.
Postup: Kružnice leží v promítací rovině σ, která je kolmá na půdorysnu π a nárysnu ν. Zadanou kružnici si musíme sklopit. Změříme si vzdálenost středu S_1 od základnice (y_z). Sestrojíme kolmici na střed S_2 a naneseme vzdálenost y_z, kde vznikne sklopený bod (S). Sestrojíme sklopenou kružnici (k). Dále máme zadaný bod M_2. Bodem M_2 vedeme rovnoběžku se základnicí, kde nám rovnoběžka protne kružnici (k) získáme 2 sklopené body (M) a (M'). Z těchto bodů vedeme kolmice na základnici. Odměříme vzdálenost bodů od roviny σ. Vzdálenost pak přeneseme na půdorysnu, kde získáme body M_1 a M_1'.