Triangle i punts mitjos dels costats

Tema/es:
Geometria
Dibuixem un triangle ABC Dibuixem els punts mitjos dels costats Dibuixem un segon triangle amb vèrtex en els punts mitjos dels costats del primer Observeu bé els dos triangles i busqueu-hi relacions: a) Quines relacions hi ha entre els elements dels dos triangles? b) Com són les mides dels costats? i els vectors-costat? c) Com són les àrees? Feu un dibuix i escriviu les conclusions a la vostra llibreta.