Eil Ffwythiannau

Llusgwch y pwynt A ar draws y gromlin. Cliciwch ddwywaith ar f(x) yn y ddewislen i newid y ffwythiant.

Mae ffwythiant yn eil os f(-x) = f(x) ar gyfer yr holl werthoedd x. Mae hyn golygu bod graff y = f(x) yn gymesur o amgylch yr echelin-y