GeoGebra 5 in de lessen ruimtemeetkunde

Woord vooraf Beste gebruiker Wij zijn twee studenten van de Arteveldehogeschool in Gent en wij hebben dit GeoGebraboek gemaakt in functie van onze bachelorproef. Wij volgen beiden de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs: Nederlands - wiskunde. Voor onze bachelorproef hebben wij gekozen om een werk te maken over ruimtemeetkunde in GeoGebra 5. Wij hopen dat in dit GeoGebraboek materiaal te vinden is dat onmiddellijk kan gebruikt worden in de lessen ruimtemeetkunde in het vierde jaar. Wij hebben ervoor gekozen om ons GeoGebraboek te baseren op het handboek VBTL4 - leerweg A - meetkunde (Bogaert, Geeurickx, Muylaert, Van Nieuwenhuyze, & Willockx, 2012). We hebben van dit handboek het hoofdstuk ruimtemeetkunde overgenomen. De hoofdstukken uit ons GeoGebraboek komen overeen met de verschillende paragrafen uit het handboek van VBTL4. Elk hoofdstuk bevat een aantal oefeningen. Deze oefeningen komen ook uit het handboek VBTL4. We hebben telkens de opgave erbij genoteerd zodat ook leerkrachten die geen gebruik maken van dit handboek deze applets kunnen gebruiken als extra oefeningen of als materiaal voor toetsen en examens bijvoorbeeld. We hebben bij deze vijf hoofdstukken nog een extra hoofdstuk toegevoegd. Het zesde hoofdstuk is informatie over hoe je met GeoGebra moet werken. Er staat uitgelegd hoe je het programma kan downloaden, hoe je het 3D-tekenvenster kan laten verschijnen, hoe je het tekenvenster in cavalièreperspectief zet en ten slotte nog enkele handige tips om in GeoGebra te werken. In dit hoofdstuk staat alles stap voor stap genoteerd met afbeeldingen bij de stappen zodat alles duidelijk is. Bij elke oefening hebben we een applet gemaakt. Meestal staat er een schuifknop of staan er aanvinkvakjes bij. Om te weten hoe de applet juist gebruikt kan worden, staat er naast elke titel van de oefening een informatie-icoon (een 'i' in een cirkel). Klik hierop om de gebruiksaanwijzingen te zien. Als de oplossing niet rechtstreeks uit de applet te halen is, staat de oplossing van de oefening ook nog eens bij het tweede informatie-icoon. Ten slotte hebben we ook bij elke applet genoteerd hoe de applet gemaakt kan worden. Door op het informatie-icoon bij de applet zelf te klikken, zie je deze informatie. We hebben geprobeerd de werkwijze zo concreet mogelijk te omschrijven zodat het eenvoudig is om zelf met het 3D-tekenvenster van GeoGebra te werken en zelf materiaal te maken of aan te passen. Het is mogelijk om door dit GeoGebraboek te bladeren door de pijltjes bovenaan elke oefening. Het is ook mogelijk om op het blauwe lintje links op het scherm te klikken. Zo verschijnt een overzicht van elk hoofdstuk en elke pagina. Door opnieuw op het lintje te klikken verdwijnt het overzicht weer. Het GeoGebraboek kan gedownload worden. Dit kan nodig zijn als er geen internet op school is. Klik hiervoor op de knop 'Download' onderaan op deze pagina en vink het vakje bij 'I agree to the terms of GeoGebra's non-commercial licentie' aan. Wij hopen dat je gebruik kan maken van ons GeoGebraboek en dat wij hierdoor je werk eenvoudiger maken. Laat gerust enkele opmerkingen over dit boek achter bij 'Schrijf een commentaar' onderaan deze pagina. Anouk Coppens en Fien Van Damme Bibliografie Bogaert, P., Geeurickx, F., Muylaert, M., Van Nieuwenhuyze, R., & Willockx, E. (2012). VBTL 4 - meetkunde - leerweg 5. Brugge: die Keure.
GeoGebra 5 in de lessen ruimtemeetkunde