FUNCIÓ QUADRÀTICA

CONCAVITAT I CONVEXITAT DE LA FUNCIÓ QUADRÀTICA.

La representació gràfica d'una funció quadràtica es una paràbola. La concavitat i convexitat d'aquesta paràbola es determina per el coeficient a:
  • a>0, la funció és concava, les branques de la paràbola van amunt.
  • a<0, la funció és convexa, les branques de la paràbola van avall.
Quan el valor absolut d'a creix, la paràbola es tanca, quan disminueix s'obra.

FUNCIÓ QUADRÀTICA COMPLETA

TRANSLACIÓ D'UNA FUNCIÓ QUADRÀTICA - VÈRTEX I TAULA DE DADES