Ostrosłup o podstawie pentagramu

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Pyramid
Pyramid of the pentagram
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie. α - rotate around a horizontal axis, β - rotation around the vertical axis, sα, sβ - speed automatic changes in α and β sliders, zoom - scaling.