Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce grafu y = Asin(ωx+φ) + c

Demonstrace slouží ke kontrole správnosti konstrukce složené funkce y = Asin(ωx+φ) + c Příklad: sestrojte graf funkce y = 2sin(3x-Pi/2) + 1 Řešení: 1) Sestrojím sin(x), 2) přidám sin(x-Pi/6), 3) přidám sin(3x-Pi/2), 4) přidám 2 sin(3x-Pi/2), 5) přidám 2 sin(3x-Pi/2) + 1