Moviments al Pla

Analitza els següents moviments del pla

Exercici 2

Donat el següent triangle ABC. Identifica els triangles en que: a) S'ha aplicat un gir de 90º des de "o" b) Una simetria axial des de l'eix y c) Una simetria central des de "o"

Exercici 3: Donat el següent triangle ABC. Identifica els triangles en que:

a) S'ha aplicat un gir de 90º des de "o" b) Una simetria axial des de l'eix y c) Una simetria central des de "o"

Marca todas las que correspondan

Exercici 1:

Dibuixa un exemple dels següents moviments al teu quadern: a) Gir de 180º b) Simetria Axial des de l'eix x c) Simetria Central des de l'origen (0,0)