Ympyrän tangentti

Ympyrälle piirretty tangentti ja ympyrän säde ovat suorassa kulmassa toisiaan vasten. Jos ympyrälle piirretään toinenkin tangentti, niin tangenttisuorast kohtaavat yhdessä pisteessä (B).Tangenttisuorien väliin jäävää kulmaa kutsutaan [color=#0000ff]tangenttikulmaksi[/color]. Koska säteet ovat samat, kummassakin kolmiossa 90° asteen kulma sekä suora leikkauspisteestä B ympyrän keskipisteeseen ([color=#0000ff]yhdysjana[/color]) on sama, niin suorat leikkauspisteestä ympyrälle ovat yhtä pitkät. Yhdysjana myös puolittaa tangenttikulman. [br] [br][br] [br][color=#0000ff][b]Esimerkki 2.[/b][/color] Määritä ympyrän säde, kun sivut ovat [i]a[/i] = 3 mm, [i]b[/i] = 6 mm ja [i]c[/i] = 5 mm.  
Ratkaisu
  [br]Kosinilauseen perusteella [br][br]  [math]\Large \cos(\alpha)=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\;\Rightarrow\;\alpha=29.93\degree[/math][br]  [br]ja [br][br]   [math]\Large 2x+2y+2z=a+b+c[/math][br]  [br]   [math]\Large x=\frac{1}{2}(a+b+c)-(y+z)\\[br]\Large x=\frac{1}{2}(a+b+c)-a\\[br]\Large x=\frac{1}{2}(b+c-a)\\[br]\Large x=\frac{1}{2}(6+5-3)=4[/math][br][br][br]  [math]\Large \tan(\frac{\alpha}{2})=\frac{r}{x} \;\Leftrightarrow \; r=x\cdot \tan(\frac{\alpha}{2})\\[br]\Large r=4\cdot \tan(14.96\degree)=1.07\approx 1 \text{ (mm)} [/math][br][br][b][color=#1C4587][br]Esimerkki 3.[/color][/b] Ratkaise kulma [math]\Large \alpha[/math]. [br]
[br]  [math]\Large x=254-68-37.5=148.5\\[br]\vspace{5mm}\\[br]\Large\tan(\beta)=\frac{37.5}{148.4}\;\;\Rightarrow\;\;\beta=14.17\degree[/math][br][br]   [br]Tällöin[br][br]  [math]\Large\alpha=2\beta=28.34\degree.[/math][br]     [br]Joissakin teknisissä sovelluksissa tangenttisuorat ovat yhteisiä kahdelle ympyrälle. Tällaisia tapauksia ovat mm. hihnan tai ketjun mitoittamiset

Information: Ympyrän tangentti