Parabolün Ötelenmesi

Bu çalışma ile standart şekilde denklemi veya olan parabolün ötelenmesi incelenmiştir. Bu öteleme ile denklemi ( veya ) olan paraboller elde edilmektedir. k,h ve c parametrelerini değiştirerek paraboller elde ediniz Parabolün köşesi O(0,0) noktasından V(h,k) noktasına taşınmaktadır. Parabolde p nin , odağın doğrultmana olan uzaklık olduğunu unutmayınız. Parabolde c nin , odağın parabolün köşesine uzaklığı olduğunu unutmayınız. (p=2c) a) Doğrultman x eksenine paralel b) Doğrultman y eksenine paralel
Aktiviteyi tamamlayınız 1. Parabol üzerinde bir nokta seçiniz. 2.Bu noktanın odağa olan uzaklığını bulunuz 3.Bu noktanın doğrultmana uzaklığını bulunuz 4.Noktayı parabol üzerinde hareket ettiriniz. 5. Köşe noktasının odağa uzaklığı ile köşe noktasının doğrultmana uzaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır? Tim Brzezinski , Parabola (Graph & Equation Anatomy) çalışmasından çevrilmiştir.