parabol grafiği

y=ax^2+bx+c parabolü ile grafiği araındaki ilişki