het begrip congruentie

Bekijk deze video leer hoe je de congruentie van twee figuren kunt controleren in de GeoGebra Meetkunde App. Je leert er hoe je ...
  • een rooster kunt tonen on het tekenvenster.
  • Toolbar Image Veelhoeken kunt creëren.
  • het uiterlijk van objecten kunt wijzigen en de Toolbar Image Stijl kopiëren.
  • kunt schakelen tussen het Knoppen paneel en het Stappen paneel.
  • het commando ZijnCongruent kunt gebruiken om de congruentie te controleren.
  • een Toolbar Image Tekst kunt invoeren in het tekenvenster.

Probeer het zelf...

Hieronder zie je de GeoGebra Meetkunde App . Gebruik dit applet om de constructie te verkennen en doe de volgende stappen:
  1. Creëer twee vierkanten en controleer of beide congruent zijn of niet.
  2. Verplaats de hoekpunten om twee congruente vierkanten te bekomen.