יתר לפי ניצב

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תחקרו את הקשר בין אורך ניצב לאורך היתר (כשאורך הניצב השני קבוע) במשולש ישר זווית
נתון משולש ישר-זווית שאורך אחד מניצביו 5 יחידות מצאו מהו הערך הקטן ביותר שיכול להתקבל עבור אורך היתר הסבירו מה תוכלו לומר על אורך היתר ביחס לאורך הניצב שרטטו גרף משוער לבדיקה הקישו על הריבוע גרף וגררו את והשוו עם הגרף המשוער עבור ערכים גבוהים של הניצב גרף הפונקציה מתקרב לקו ישר. מה משוואת הישר? הסבירו מדוע לבדיקה רישמו את חוק הגרף הישר בשורה שמתחת למסך והקישו רשמו גם את חוק הפונקציה המתארת את השתנות האורך של היתר כפונקציה של אורך הניצב. בדקו אם הגרף שהתקבל מתלכד עם הגרף ששורטט באמצעות הגרירה