Rombes isoperimètrics

Tema:
Rombe
Després de fixar el perímetre pots modificar els angles del rombe. Varia l'àrea? Si és així, quan s'obté l'àrea màxima?
Després de fixar el perímetre pots modificar els angles del rombe. Varia l'àrea? Si és així, quan s'obté l'àrea màxima?