punt van fermat constructie 2

We kunnen het punt van Fermat nog op een andere manier construeren. Bij deze manier werken we met cirkels, geen gewone cirkels, we gebruiken omschreven cirkels. 1. We hebben een willekeurige driehoek. 2. We construeren gelijkzijdige driehoeken op elke zijde van deze driehoek. 3. We verkrijgen dus drie nieuwe gelijkzijdige driehoeken. 4. Van deze driehoeken gaan we een omschreven cirkel construeren. 5. Deze cirkels snijden elkaar in de willekeurige driehoek. 5. Dit snijpunt noemen we het punt van Fermat.