Cirklar och andra kurvor

1. Undersök hur cirkelns radie och läge påverkas av konstanterna x₀, y₀ och r. 2. Jämför de två ekvationerna. Ger de samma kurva? Varför/varför inte?

Här följer annat för de intresserade och som inte ingår i gymnasiekursen. 3. Välj ellips och undersök hur dess form och läge påverkas av konstanterna. 4. Varför är det lämpligt att skriva ekvationen på den form som motsvarar den andra ekvationen för cirkeln? 5. Välj hyperbel och undersök hur dess form och läge påverkas av konstanterna. 6. Vad skiljer ekvationens utseende från motsvarande för ellipsen? 7. Välj ”Mer godis” och låt konstanterna ha de förinställda värdena och betrakta ekvationen. Vilken typ av graf visas? 8. Ändra på konstanten A åt båda håll. Vad händer? 9. Kan du åstadkomma de fyra kurvorna parabel, cirkel, ellips och hyperbel genom att endast ändra A:s värde? 10. Sätt igång animering med pilen i nedre vänstra hörnet. Pausa och ändra manuellt vid behov. 11. Man kan visa att det blir en parabel om B² = 4AC. Hur kan ekvationen skrivas med endast en kvadrat om villkoret är uppfyllt? 12. Prova olika kombinationer som uppfyller sambandet ovan. Hur kan man påverka parabeln symmetriaxel? © Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB