Arkusfunktiot

Joskus tiedetään trigonometrisen funktion arvo mutta ei kulmaa. [br][br][br][color=#3366ff]Esimerkki[/color]. 
[br] [br]Tässä tapauksessa kulma voidaan laskea millä tahansa arkusfunktiolla. Tarkimmin se saadaan tangentin avulla, koska kateettien pituudet ovat kokonaislukuja eli [br][br]  [math]\LARGE \begin{eqnarray}\sin(\alpha)=\frac{3}{\sqrt{34}} &\Rightarrow& \alpha=\sin^{-1}\left (\frac{3}{\sqrt{34}}\right )=30.96\degree\\[br]   \cos(\alpha)=\frac{5}{\sqrt{34}} &\Rightarrow& \alpha=\cos^{-1}\left (\frac{5}{\sqrt{34}}\right )=30.96\degree \\    [br] \tan(\alpha)=\frac{3}{5} &\Rightarrow &\alpha=\tan^{-1}\left (\frac{3}{5}\right )=30.96\degree\end{eqnarray}[/math] [br]  [br] [br]Laskimissa näitä arkusfunktioita merkitään useimmin [math]\Large \sin^{-1},\;\cos^{-1},\;\tan^{-1}[/math]. Kotangentin käänteisarvoa ei yleensä löydy laskimista. [br]

Information: Arkusfunktiot