Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Esbrina la funció dibuixada

Introducció a les funcions. Ideal per a treballar amb alumnat de batxillerat.
Observa els elements característics de la funció de color blau. Sabries trobar una expressió algèbrica que la defineixi?