Prostorový svazek sil 1

Určete výslednici a rovnovážnou sílu prostorového svazku sil. Posuvníky lze měnit zadání úlohy. Výslednice nebo rovnovážná síla a některé výsledky se zobrazí po zaškrtnutí dané volby. Jaký je jednotkový směrový vektor výslednice a rovnovážné síy? Jaké jsou složky rovnovážné síly? Jaké jsou úhly směru výslednice a rovnovážné síly od souřadných os?