Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Calculul ariei unui domeniu curbiliniu

Problemă ce conduce la noțiunea de integrală definită. Fie dată funcția . Să se determine prin aproximări aria figurii mărginite de graficul funcției și axa OX. Indicație: 1. Se va aproxima domeniul cu dreptunghiuri de aceeași lățime. 2. Se va folosi formula 3. Se va cerceta valoarea sumei la creșterea lui n