Funtzio polinomikoak

Irristailuak mugituz, aztertu funtzio desberdinak. Deskribatu funtzio horien ezaugarriak: 1. Definizio eremua eta jarraitutasuna 2. Adar infinituak infinituan eta definituta ez dagoen puntuan, funtzioaren asintotak 3. Gorakortasuna, beherakortasuna marije ortego, 2006-12-28, GeoGebrarekin eginda