Předpis lineární funkce z grafu daného dvěma body

Předpis lineární funkce
Jsou dány dva body A a B. Určete předpis lineární funkce, jejíž graf prochází těmito body. Napište ho do textového okna „f(x)=“. Objeví se zpráva o správnosti odpovědi. Další zadání získáte klepnutím na tlačítko „Nové body“. Počkejte chvilku na zobrazení bodů. Objeví-li se pouze jeden bod, nebo zobrazí-li se body na přímce kolmé k ose x, klepněte na tlačítko „Nové body“ znovu.