Paràbola o catenària

Tema/es:
Paràbola
No és fàcil, a simple vista, diferenciar gràficament entre una paràbola i una catenària. Aquí el GeoGebra també pot ser molt útil. Metodologia Després d'una presentació inicial amb el projector, l'alumnat ha d'interactuar amb l'applet per classificar les diferents fotos. A continuació hauria de fer el mateix amb una col·lecció pròpia de fotografies fetes del seu entorn.