Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

zwaartepunt

Versleep de hoekpunten A, B en/of C van de driehoek. De barycentrische coördinaatsgetallen van het zwaartepunt zijn steeds gelijk aan elkaar. In de genormaliseerde vorm schrijven we P= (1/3, 1/3,1,3). De som van de coördinaatsgetallen is 1. In de niet-genormaliseerde vorm schrijven we P: (1 : 1 : 1). We delen hierbij niet door 3.