Copy of Regula falsi - demonstracija metode

Metoda regula falsi za pronalaženje korijena jednadžbe . Da bi neprekidna funkcija imala nultočku na intervalu vrijednosti i moraju biti suprotnog predznaka. Kroz točke i povučemo sekantu, koja siječe os u točki . Sljedeću sekantu povučemo točkama i , a ona siječe os x u točki i tako nastavljamo postupak do željene točnosti.
U apletu možete:
  • pomicati rubne točake intervala [a, b]
  • mijenjati klizač n za prikaz broja sekanti
  • upisati neku svoju funkciju u tekstualno polje
  • pomicati prikaz, odnosno cijeli koordinatni sustav lijevom tipkom miša uz istovremeno držanje tipke Ctrl
  • zumirati prikaz desnom tipkom miša: kliknite na prazno mjesto da dobijete skočni izbornik ili radite pravokutnik odabira.
GeoGebra inače odmah može odrediti nultočku funkcije. Ako je riječ o polinomu upišite u neku ćeliju tablice naredbu Nultočka[f], a ako je riječ o nekoj drugoj funkciji: Nultočka[ <funkcija>, <početna vrijednost x>, <završna vrijednost x> ]. Te naredbe možete upisati i u traku za unos na dnu apleta. Rezultat se vidi u prikazu Algebra (izbornik Pogled).