Vilken fördelning? B

Denna fil är avsedd för aktiviteten "Hur är fördelningen?"