Κατασκευή τριγώνων σε γεωπίνακα

Να κατασκευάσεις όσα περισσότερα και διαφορετικά τρίγωνα μπορείς, ανάλογα με τον αριθμό των σημείων που έχεις στη διάθεση σου. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις, να μετακινείς το μαύρο κυκλό για πρόσθεση περισσότερων σημείων. Να εξηγήσεις τον τρόπο που κινείσαι κάθε φορά. Χρησιμοποίησες συγκεκριμένη στρατηγική;