Grafische weergave max oppervlakte vlak binnen een rechthoek

Schuif de lengte om de lengte van de zijdes aan te passen. Klik op de refresh knop rechtsboven in het werkblad om opnieuw te beginnen.
Gegeven is een rechthoek ABCD van 6 (AD) bij 10 (AB). Op elke zijde van het de rechthoek is een punt aangebracht (P,Q,R,S) Door deze punten te verbinden ontstaat een nieuw vlak PQRS. voor de lijnstukken BP, BQ, DR en DS geldt dat ze alle vier even lang zijn. Ondezoek bij welke lengte de oppervlakte van het vlak PQRS maximaal is.