חיבור אמצעי צלעות של מרובע

Author:
ornalavie
איזה מרובע מתקבל מחיבור אמצעי הצלעות של מרובע כלשהו?
איזה מרובע יתקבל אם ABCD הוא מרובע כללי? האם EFGH יכול להיות: 1. מלבן? 2. מעוין? 3. ריבוע? 4. דלתון? מה יש לדרוש מהמרובע ABCD על מנת שהמרובע EFGH המתקבל מחיבור אמצעי הצלעות יהיה כל אחד מהמרובעים הנ"ל?