Напречно сечение на греда

Да се намерят размерите на най-здравото напречно сечение на греда, която може да се издяла от дървен труп с диаметър 42см. Напречното сечение трябва да отговаря на следните условия- да е правоъгълник - например ABCD, при който ако от ъгъл А и С се спуснат височини към диагонала BD, го делят на 3 равни части