twee spiegels

Uit de lichtbron komt straal r_i richting het mikpunt. Lichtbron en mikpunt kunnen verschoven worden. De lichtbron wordt door de spiegels s1 en s2 weerkaatst. Spiegel s2 kan onder een andere hoek ten opzichte van s1 worden geplaatst.
* Onder welke hoek moet s2 geplaatst worden zodat r_u evenwijdig is aan r_i? * Onder welke hoek moet s2 geplaatst worden zodat r_u evenwijdig is aan s1? * Onder welke hoek moet s2 geplaatst worden zodat de straal teruggekaatst wordt naar de lichtbron?